Централен офис

Винокап ЕООД
ул. Лавеле 19, ет. 5
София 1080

тел: 02 980 0478, 980 5693
факс: 02 981 1767
e-mail: office@vinocap.com
e-mail: vinocap@mb.bia-bg.com

Продажби
тел: 02 980 0478
факс: 02 981 1767
e-mail: sales@vinocap.com

Дизайн и предпечатна подготовка
тел: 02 980 8967
факс: 02 981 1767
e-mail: design@vinocap.com

Счетоводство
тел: 02 980 5693
факс: 02 981 1767
e-mail: finance@vinocap.com

Производтвен цех (склад готова продукция)

Винокап ЕООД
7740 Надарево
Търговишко

тел/факс: 0601 66007
e-mail: workshop@vinocap.com